"Рахьдал мацIалъул бищун лъик1ав муг1алим" конкурсалда 5 классалда кьураб рагьараб дарс. Х1адур гьабуна Мирзоева Хатиматица.  

Наверх