"БакIал къваридалъур ракIал гIатIидал" магIарулал рукIин лъикIал гIадамал бихьана 13 январалда МахIачхъалаялда "Миллат" газеталъул гьитIинабго рокъор кIикъогоялдаса цIикIкIарав чи Баху МухIидиновалъул ахIиялда гъоркь ракIариялдалъун. Сундеха данделъарал гьел гIадамал балеб гIазухъ балагьичIого, кьиндалил квачалъул хIисаб гьабичIого, щвараб

Наверх