"Бищун лъикlав рахьдал мацlалъул мугlалим - 2018" республикаялъул

                                                                                         Жубараб предложение малъулаго

                                                                       Хъ х1арп 1 кл Презентация. МухIамадова Марзият Искандеровна. Юрковка школалъул муг1алим

                        Суалал 1 кл Презентация. МухIамадова Марзият Искандеровна. Юрковка школалъул муг1алим

                                  Рик1к1ен 1 кл Презентация. МухIамадова Марзият Искандеровна. Юрковка школалъул муг1алим

Наверх