ЦIех-рех
КъваригIун бугищ рахьдал мацIалда ЕГЭ?

Руц1ц1еналъул х1акъалъулъ чанго х1ужжа… Шамиль Мух1идинов

Руц1ц1еналъул х1акъалъулъ чанго х1ужжа… Шамиль Мух1идинов

  Г1анди х1орихъ бук1араб авар мац1алъул муг1алимзабазул К1иабилеб Санайилаб  руц1ц1еналъул х1асилал гьенир рук1араз хадурги гьарила. Дие бокьун буго дидаго бихьараб чанго х1ужжаялъул
Ассалам г1алайкум, дир маг1арулал, муг1рул т1огьиб бугеб Г1андих1орихъан!

Ассалам г1алайкум, дир маг1арулал, муг1рул т1огьиб бугеб Г1андих1орихъан!

    Исанаги т1обит1ана Авар мац1алъул муг1алимзабазул цолъиялъ жидерго руц1ц1ен. К1иабилеб руц1ц1ен. Щвана доб лъаг1елалъ нилъ ралагьун ч1ун рук1араб рохалилаб къо т1аде.
Авар мацIалъул муг1алимзабазул иргадулаб руцIцIен Болъихъ

Авар мацIалъул муг1алимзабазул иргадулаб руцIцIен Болъихъ

12 июл 01:22Тадбирал / Блогал
    Авар мац1алъул муг1алимзабазул иргадулаб руц1ц1ен   14-15 июлалъ Болъихъ районалда Г1анди х1орихъ авар мац1алъул муг1алимзабазул К1иабилеб Санайилаб Руц1ц1ен (слет)   
Личный кабинет
Машгьурал макъалаби