Жакъа, лъимал, нилъер буго гIадатияб гуреб дарс. Дарс-конференция. Нужеда бичIчIун батила лъил х1акъалъулъ нилъеца бицине бугебали. Дарсил тема буго «Фазу- Дагъистаналъул поэзиялъул цIум». Дарсил аслияб мурадги буго, Фазул гIумруялъул ва творчествоялъул хIакъалъулъ баянал гIатIид гьари.

Наверх