ЦIех-рех
КъваригIун бугищ рахьдал мацIалда ЕГЭ?

Къ  х1арп

Къ х1арп

Къ х1арп презентация 1 классалъе    
Х1ай

Х1ай "Миллионер"

Ц1адаса Х1амзатил г1умруялда т1асан компьютералъулаб х1ай.
Личный кабинет
Машгьурал макъалаби