ЦIех-рех
КъваригIун бугищ рахьдал мацIалда ЕГЭ?

Лабиалиял гьаркьал. 1 класс. Гаирбекова Баху, Гуни росдал гимназиялъул байбихьул классазул муг1алим

Лабиалиял гьаркьал. 1 класс. Гаирбекова Баху, Гуни росдал гимназиялъул байбихьул классазул муг1алим

1.Ц1алдохъабазул лабиалиял гьаркьазулгун лъай-хъвай гьаби. 2. Лабиалиял гьаркьаз цо гьаракь кьолеблъи бихьизаби, гьаркьилаб анализ гьабун ругьун гьари. 3.Лъимал дурун, пасих1го т1ехь ц1алун ругьун
Личный кабинет
Машгьурал макъалаби