ЦIех-рех
КъваригIун бугищ рахьдал мацIалда ЕГЭ?

Фестивалалъул хӏисаб-суал. Мух1амад Манапов, ДГПУялъул 1 курсалъул студент.Хунзахъ росу.

 Ассаламу г1алайкум, маг1арул ц1арги, ях1ги, мах1ги, ясбер г1адин, ц1унарал унго-унгоял маг1арулал!

    Гьалеха, исанаги 23-24 февралалда Авар театралда т1обит1ана санайилаб  Авар мац1алъул фестиваль. Исана анлъабилеб сон буго гьеб фестиваль гьабулеб. Программаялда рекъон, байбихьи ва тадбир рагьи бук1ана анц1ила цо т1убайдал. Радалго занк1ан ц1уна жидедаго ва жидерго лъималазда  миллияб рет1ел рет1арал унго-унгояб маг1арул т1абиг1ат чорхолъ бессарал маг1арулаз  Авар театралъул фойе.

    Гьел киназухъго балагьараб мехалъ цере рач1унел рук1ана нилъер умумулги, бихьулеб бук1ана маг1арулазул гъунки,гьуинлъиги.

   Палх1асил, т1егь-хералъ г1урдаллъаби г1адин берцинлъизабун бук1ана гьез гьеб данделъи. Гьелде т1аде маг1арул зурма-къалиги ихтилат-кепги! Гьелдаса к1удияб байрам байрам щиб бук1унеб? Гьебго фойеялда г1уц1ун бук1ана т1ахьазул, г1арцул ва меседил т1аг1алабазул выставкаби. Ричулел рук1ана муг1алимзабазе кумекалъе г1емерал методикиял т1ахьал: диктантазул, изложениязул, дарсазул разработкабазул, тестазул мажмуг1ал, словарал ва гьединго художествияб ва г1елмияб адабият ва гь.ц.

 11 т1убайгун байбихьана фестиваль рагьи. Маг1арулазда гьезул байрам баркизе гьоболлъухъ рач1ун рук1ана г1емерал х1урмат т1адег1анал  гьалбал: Дагъистаналъул миллияб сиясаталъул министрасул ишал т1уралей Татьяна Гамалей, г1алимзаби, шаг1ирзаби, хъвадарухъаби ва гь.ц. Гьез, маг1арулазда байрамги баркулаго, бицана нилъерго мац1ги, маданиятги, тарихги ц1униялде кьезе кколеб к1варалъул.

   Къалъут1а, цо т1убарабго, Авар театралъул залалда байбихьана Авар мац1алъул муг1алимзабазул цолъиялъ г1уц1араб церерахъин. Гьеб церерахъин кутакалда берцинго ва рек1елъе бортиледухъ рагьана ва нухда бачана Авар мац1алъул муг1алимзабазул цолъиялъул нухмалъулей Баху Мух1идиновалъ ва Гъизилюрт шагьаралъул 7 школалъул авар мац1алъул муг1алим Сарат Мух1умаевалъ. Церерахъиналъе байбихьи ва ахир лъуна ч1арадисезул хоралъ.

    Тадбир берцин гьабизе рач1ун рук1ана Хьиндахъ, Шагьада, Бежт1а, Кьорош, Ингиши, Архида, Бакьагьеч1иб, Местерухъ росабалъа ва Гъизилюрт, Мах1ачхъала, Хасавюрт шагьараздаса  ц1алдохъаби ва ясли-ахалъул гьит1ичал, к1иабилеб санайилаб Авар мац1алъул муг1алимзабазул руц1ц1еналда 1, 2, 3 бак1ал ккурал муг1алимзабазул къокъаби, ДГУялъул Филологияб факультеталъул РДОялъул ва ДГПУялъул ФДФалъул студентал. Гьез рик1к1ана, ах1ана магӏарулазул машгьурал шаг1ирзабазул куч1дул, рихьизаруна театралиял постановкаби, кьурдаби ва умумузул цо-цо г1адатал.

  Церерахъин лъуг1арабго Баху Шамиловнаялъ авар мац1 цебет1еялъе к1удияб х1алт1и гьабулел школалъул нухмалъулезе ва тадбиралъул г1ахьалчаг1азе кьуна баркалаялъул кагътал ва къиматал сайигъатал. Гьединго, Авар мац1алъул муг1алимзабзул сайталъул удаман Саг1идова Сиянатица сайталде материал бит1арал муг1алимзабазе кьуна шагьатнамаби. Чӏарадисезул хоралъ ва киналго маг1арулаз Дагъистаналъул гимн ах1иялдалъун лъуг1ана фестивалалъул т1оцебесеб къо.

    К1иабилеб къоялъ радал 11-ялда Авар театралъул фойеялда бук1ана Авар СМИялъул х1алт1ухъабазул лъаг1алил х1алт1ул х1асилал гьари ва шапакъатал кьей. Щибаб мухъалъул редакциялъ рорхана к1вар бугел суалал. Гьенирго рук1ана газет-журналазул подшивкаби,т1ахьазул выставкаби. Гьелдаса хадур гьаруна к1алъаял, кьурди-хъат, ихтилат-кеп.

   Саг1ат лъабгоялда киналго Авар театралъул залалде жанире рак1арана. Гьенир цере рахъана маг1арул районазул маданияталъул к1алг1абазул х1алт1ухъаби, кьурдул ансамблял ва гь.ц.

  Гьелдаса хадуб Авар СМИялъул нухмалъулев Мух1амадрасул Г1умаровас ва Маг1арулазул Миллиябгун Маданияб автономимялъул нухмалъулев Шаг1бан Х1апизовас маг1арул мац1ги, адабяитги, маданиятги, тарихги, г1адат-г1амалги цебет1еялъе к1удияб х1алт1и гьабулел маг1арулазе кьуна медалал, баркалаялъул кагътал ва къимат сайигъатал!

   Шапакъатал кьеялдалъун къараблъун рик1к1ана к1иго къоялъ халат бахъараб маг1арул мац1алъул фестиваль!

Аллагьас киназего сахлъиги,тавпикъги,къуватги кьеги нилъерго мац1ги, миллатги ц1унизе!

       Ч1ахъаги маг1арулал, ч1ахъаги Дагъистан!                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       Мух1амад Манапов,

                                                                                                     Хунзахъ районалъул 

                                                                                                         Хунхзахъ росдал

                                                                                                     ДГПУялъул 1 курсалъул                                                                                                                       студент

Пикру загьир гьабизе
Личный кабинет
только у нас скачать купить шаблоны dle по низким ценам
Машгьурал макъалаби