ЦIех-рех
КъваригIун бугищ рахьдал мацIалда ЕГЭ?

Руц1ц1еналъул х1акъалъулъ чанго х1ужжа… Шамиль Мух1идинов

Руц1ц1еналъул х1акъалъулъ чанго х1ужжа… Шамиль Мух1идинов

  Г1анди х1орихъ бук1араб авар мац1алъул муг1алимзабазул К1иабилеб Санайилаб  руц1ц1еналъул х1асилал гьенир рук1араз хадурги гьарила. Дие бокьун буго дидаго бихьараб чанго х1ужжаялъул
Авар мацIалъул муг1алимзабазул иргадулаб руцIцIен Болъихъ

Авар мацIалъул муг1алимзабазул иргадулаб руцIцIен Болъихъ

12 июл 01:22Тадбирал / Блогал
    Авар мац1алъул муг1алимзабазул иргадулаб руц1ц1ен   14-15 июлалъ Болъихъ районалда Г1анди х1орихъ авар мац1алъул муг1алимзабазул К1иабилеб Санайилаб Руц1ц1ен (слет)   
МахIачхъалаялда - авар мацIалъул фестиваль

МахIачхъалаялда - авар мацIалъул фестиваль

                      2018 соналъул февралалъул 24-25 къоязда Мах1ачхъалаялда Авар тетралда т1обит1ана Т1олгодунялалъулго рахьдал    
Гlахьвахъ районалда « Рахьдал мацlазул лъагlалил  учитель – 2018». Зарият ФатагIалиева.

Гlахьвахъ районалда « Рахьдал мацlазул лъагlалил учитель – 2018». Зарият ФатагIалиева.

  15-16 февралалда  Гlахьвахъ районалда букlана «Рахьдал мацlазул лъагlалил учитель -2018» абураб къец.
Барки

Барки

21 фев 10:44Блогал
Личный кабинет
Машгьурал макъалаби